Všeobecné obchodní podmínky

Pohybové studio MUDr. Kleplová

pro poskytování vzdělávacích služeb ve veřejných kurzech, kurzech na míru, DVD a online trénincích.

Přihlášky

ke kurzům a objednávky po telefonické dohodě, emailem nebo prostřednictvím webových stránek www.pohybovestudio.cz.

Přijetí přihlášky nebo objednávky bude potvrzeno emailem, který zákazník uvede.

Zákazník bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen do vzdělávací akce z důvodu naplněné kapacity, nemoci lektora, či jiných nepředvídaných vlivů.

Účastnický poplatek

Cena za účast na vzdělávací akci, online tréninku a DVD je pro zákazníka stanovena v Kč. Cena k jednotlivým akcím se může lišit na základě typu akce, lektora, délce konání semináře či kurzu, poskytovaných materiálech, místě konání.

Způsob úhrady

Úhrada za semináře a kurzy je v hotovosti před zahájením akce. Výjimečně na požádání je možná úhrada převodem na účet.

Úhrada za objednané DVD je provedena dobírkou.

Úhrada za online trénink je provedena bankovním převodem nebo online platbou prostřednictvím platební brány.

Storno podmínky

Neúčast na přihlášeném semináři  nebo přednášce je nutné oznámit na mailovou adresu kleplova@pohybovestudio.cz nebo telefonicky .

Obchodní sdělení

Doručení poškozené či případně jinak nefunkční DVD bude vyměněno po zpětném zaslání poškozeného nebo nefunkčního produktu. Otázku funkčnosti možno konzultovat na adrese info@nadohled.cz

Dodatek

Pořadatel nezodpovídá a nenese žádnou odpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při pořádání vzdělávacích akcí. Dále nenese odpovědnost za zranění, škody a ztráty vzniklé zákazníkům způsobené třetí stranou.

Závěrečná ustanovení

Přihlášením na výukové akce, online trénoinky a nákup DVD zákazník stvrzuje, že se seznámil s souhlasí s VOP.

Osobní údaje přihlášených jsou uchovávány v souladu se zákonem č 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.