Prodej online tréninku - Cvičením k úspěchu

Trénujte svou paměť!
Zlepšujte své koordinační schopnosti!
Posilujte jednotlivé svalové partie!
BAVTE SE a ŽIJTE ŽIVOT NAPLNO!

Co je Online DVD - Cvičením k úspěchu?

 • Je ucelený soubor cviků, který je součástí Celostního programu vývoje MUDr Kleplové®. DVD na sebe navazují.
 • Program vychází z vývoje pohybu, kterým každý člověk prochází (dítě), nebo prošel (dospělý). Někdy správně, v plném rozsahu, („pase koníčky“, přetáčí se na břicho, plazí, leze, vstává nakročením, ze stoje provede dřep a vztyk, chodí), někdy s chybami (neplazí, neleze, vstává přitažením za obě ruce). Chyby se v pozdějším věku projeví ve škole (čtení, psaní, počítání), nebo v neobratnosti všeobecně.
 • Celý soubor DVD I-VI postupně u dospělých obnovuje, u dětí zlepšuje koordinační schopnosti nejen po stránce svalové, běžného pohybu, ale i rozvojem a propojením mozkové činnosti. Zlepší se koncentrace pozornost, vytrvalost, jemný pohyb.
 • Informaci mozku zprostředkují naše smysly (zrak, sluch, hmat).
 • Výrazný výsledek umocňuje hudba. Klavírní provedení čistotou svých tónů podněcuje koncentraci a navozuje pravidelný rytmus. Stejná melodie provází všechny díly, které tak propojuje a umocňuje vzájemnou návaznost.

Co je cílem?

 • Děti
  zlepšení koordinace pohybu a návazně kladný vliv na logopedické problémy, problémy s grafomotorikou a koncentrací
 • "Počítačové děti"
  obnovení zapomenutých koordinačních schopností, kompenzaci vznikajících somatických problémů
 • Dospělí - střední generace
  uvolnění od denních zátěžových situací, navození dobré nálady
 • Dospělí ve zralém věku
  návrat ztracených koordinačních schopností, navození dobré nálady

Věkové využití jednotlivých 

 • Kojenec
  může cvičit DVD 1A. Matka s kojence, který už umí sedět. Paže, drží za lokty – v přímých směrech dítě zvládá, ve zkříženém pohybu se navede do směru směrovaní. Rozšiřováním pohybových dovedností je možné pokračovat dále
 • Dítě do 3 let
  je schopné zvládnout DVD I 1A,1B
 • Dítě do 6 let
  zvládá DVD I v plném rozsahu
 • Školák od 1.třídy
  DVD I a DVD II kombinovat s DVD VI, DVD V 
 • Školák od 2.třídy
  DVD I, DVD II, DVD III, kombinovat s DVD VI, DVD V 
 • Školáci od 4.-5. třídy
  období nejčastějšího nástupu skolióz - přidat DVD IV
 • Dospělí
  postupně v celém rozsahu souboru, se zvyšující se rychlostí až do „fofru“

Postup

 • Jednotlivá DVD jsou členěná do sekvencí od jednoduchého, ke složitějšímu, od pomalého k rychlejšímu. Začínáme v pomalém tempu. Jakmile dosáhneme přesného provedení, postupujeme k další části. Krátké úseky se spojují.

Online trénink
Cvičením k úspěchu roste s cvičícími

 • Děti - podporuje v rozvíjení schopností
 • Střední věk - udržuje v kondici
 • Zralý věk - oddaluje stárnutí

…absolvovala jsem Vaše semináře jako psycholog…využívám ve své praxi Vaši pohybovou terapii pro děti s ADHD. Mám se cvičením dobré výsledky…

J.Z.(email únor 2014)

…jsem zdravotní sestra a dělám biofeedbeck. Minulý týden začal chodit hoch s dysortografií, špatně spí. Pro rozptýlení a rozcvičení používám Vaše cvičení s hudbou z CD, které jsme dostali na kurzu. Má to na něj velký vliv a krom toho, že to podporuje nápravu jeho poruchy, tak nám to výborně pomáhá při tréninku. Je radostný a neusíná.

J.K.email květen 2018

…Na jaře letošního roku jsem u Vás absolvovala již druhý seminář, který pořádáte. Od té doby doporučuji všem trénink dle Vašich DVD. Nikdy bych neřekla, že je to možné, ale u 5-ti dětí, kterým jsem doporučila intenzivní (každodenní) trénink dle Vašeho DVD1, jsem zaznamenala výrazný pokrok pozornosti, práceschopnosti a spolupráce. Kdyby šlo jen o jedno, nebo dvě děti, asi bych mávla rukou a řekla si, že přišel jejich čas a vývoj šel spontánně dopředu. Ale pět dětí ve stejnou dobu? To je malý zázrak…

M.D.email říjen 2017

…Děti, které tráví příliš času u počítačů a mobilních telefonů často ztrácí koordinační schopnosti. Prostřednictvím toho cvičení získají tyto návyky zpět a to zábavnou a nenásilnou formou.

J.Š.červen 2019

Ceník balíčků

DVD I a II - tvoří základ celého souboru
DVD I je hlavně založeno na diferencování paží.
To znamená: procvičuje a učí rozlišovat, kdy má být jedna paže a ruka v činnosti, druhá zůstat v klidu. Nacvičuje i pravidelné střídání činnosti. Důležité je to na příklad při psaní. Jednou rukou píšeme, druhá paže se opírá o podložku. Nebo při jídle s příborem. Každá ruka má jinou práci. Příkladů by bylo více.
DVD II procvičuje současnou činnost obou paží a rukou. Např. nesete tác s talířem plným polévky. Jestliže ho nedržíte oběma rukama symetricky, obsah tácku se sesype a vše rozlije. Použití pouze jednoho z nich, neodpovídá komplexnosti vývoje
1000 Kč
DVD I, DVD II, DVD III
Práce paží, která byla uvedeno v souboru DVD I a DVD II se zde spojuje koordinačně s prací dolních končetin. Pohybově znamená větší náročnost, ale je životní nutností. Plazení a lezení je koordinační prvek od kojeneckého věku. Chůze proces završuje. Nejlépe se to vysvětluje na sportu. Atletika – (např. běh) střídavý pohyb paží i nohou. Skoky - skok do vody - skok na lyžích - souhlasné zapojení paží i nohou.
1200 Kč
DVD I - VI - kompletní, ale i komplexní soubor
DVD IV K výše zmíněné práci paží a nohou, (DVD I,DVD II, DVD III) přistupuje důležité propojení trupu. Tato část se jeví v současné počítačové době velmi významnou složkou. Sedavý způsob života, nesprávné a dlouhodobé sezení se odráží na problémech s páteří nejen u dětí, ale i u starší generace. Nese s sebou další návazné problémy - bolesti hlavy, bolesti kyčlí. Únavnost, vyčerpání a mnoho jiného.
DVD V je samostatná práce rukou - procvičování prstů ve všech polohách a způsobech činnosti naší ruky. Jsou hodně zmiňovány „velké a malé pohyby“. Zde jsou procvičovány „malé pohyby“, které navazují na „velké pohyby“, které byly na DVD I a DVD II, které už máte zažité.
DVD VI Je důležité pro uvědomění si směrů a tvarů, nácvik práce méně zdatné paže a ruky. Pro nácvik psaní u dětí je to pochopitelné, Ale zkušenosti ukazují, že v některých důležitých životních situací pomohou k návratu ztraceného - po mozkové mrtvici, oddálení problémů stáří apod. Každý člověk má jednu ruku šikovnější, než druhou. Běžně si to neuvědomí. Při držení PET lahve oběma rukama, učí „lepší“ ruka a paže tu „slabší“. Kromě toho při každém pohybu je současně stimulována stejná i druhostranná část mozku.
1900 Kč
Ostatní DVD - jednotlivě
Jednotlivá DVD 3, 4, 5, 6 lze zakoupit pouze v členské sekci. Do členské sekce získáte přístup po zakoupení kteréhokoli z výše uvedených balíčků.
350 Kč

Ukázky cvičení

Ukázka z DVD I a II

Ukázka z DVD III

Ukázka z DVD IV

Ukázka z DVD V

Ukázka z DVD VI