Cvičením k úspěchu - Osvěžení pro tělo i ducha

 

PRODEJ ONLINE TRÉNINKŮ

 

Komu a jak pomáhají Online tréninky?

Co je Online trénink - Cvičením k úspěchu?

 • Je to ucelený soubor cviků, který je součástí Celostního programu vývoje MUDr Kleplové®. Jednotlivé tréninky na sebe navazují.
 • Program vychází z vývoje pohybu, kterým každý člověk prochází (dítě), nebo prošel (dospělý). Někdy správně, v plném rozsahu, („pase koníčky“, přetáčí se na břicho, plazí, leze, vstává nakročením, ze stoje provede dřep a vztyk, chodí), někdy s chybami (neplazí, neleze, vstává přitažením za obě ruce). Chyby se v pozdějším věku projeví ve škole (čtení, psaní, počítání), nebo v neobratnosti všeobecně.
 • Celý soubor Online tréninků 1 - 6 postupně u dospělých obnovuje, u dětí zlepšuje koordinační schopnosti nejen po stránce svalové, běžného pohybu, ale i rozvojem a propojením mozkové činnosti. Zlepší se koncentrace, pozornost, vytrvalost, jemný pohyb.
 • Informaci mozku o tom, jak naše tělo pracuje, zprostředkují nejen drobná „čidla“ ve svalech a šlachách, ale i naše smysly (zrak, sluch, hmat).
 • Výrazný výsledek umocňuje hudba. Klavírní provedení čistotou svých tónů podněcuje koncentraci a navozuje pravidelný rytmus. Stejná melodie provází všechny díly, které tak propojuje a umocňuje vzájemnou návaznost.

Co je cílem?

 • Děti
  zlepšení koordinace pohybu a návazně kladný vliv na logopedické problémy, problémy s grafomotorikou a koncentrací
 • "Počítačové děti"
  obnovení zapomenutých koordinačních schopností, kompenzaci vznikajících somatických problémů (vadné držení, skolióza, únava, bolesti hlavy)
 • Dospělí - střední generace
  uvolnění od denních zátěžových situací (bolesti hlavy, nervozita a další somatické problémy), navození dobré nálady
 • Dospělí ve zralém věku
  návrat ztracených koordinačních schopností, navození dobré nálady

Jak cvičíme?

 • Individuálně
  doma, kde se dá
 • Ve skupině
  v MŠ, ZŠ, sportovních kroužcích a oddílech, zájmových skupinách

Na čem cvičíme?

 • Kojenci
  na klíně matky
 • Děti do 4 let
  na židličce, lavičce-nutné je umístění chodidel nohou na zemi pro vnímání plochy
  Nácvik Online tréninku 1 a 2 je také možný ve stabilizované pozici, kterou názývám“ Knížka“. Sed, plosky nohou se dotýkají, kolena rozevřená - trup vzpřímený.
 • Dospělí
  na židli

Co musíme splnit?

 • Vyčlenit si minimálně 5-10 minut nerušeného času.
 • Zaujmout stabilní polohu / sed na židli, sed v „ knížce“.
 • Naučiti se odezírat (informace zrak) - u budoucích školáků se tím cvičí i pohled na učitelku
 • Poslouchat hudbu (informace sluch) a řídit se jejím rytmem
 • U dětí je pro koncentraci na cvičení nutná přítomnost dospělého. Cvičení rodiče a dítěte současně je ideální soulad.

Věkové využití jednotlivých 

 • Kojenec
  může cvičit Online trénink 1 sestavu 1A (DVD I, sestava 1A). Matka si kojence, který umí už sedět, posadí na klín, uchopí dítě za předloktí a provádí pohyb . V sestavě 1B navádí paže pouze do směru pohybu . S rozvíjejícími se schopnostmi pokračuje dál.
 • Dítě do 3 let
  je schopné zvládnout Online trénink 1 (DVD I) samostatně. S dopomocí je dobré zařadit Online trénink 6 (DVD VI) - PET lahev k navození směru a představě tvaru- pouze jednoduché tvary dělené a pomalu.
 • Dítě do 6 let
  zvládá samostatně celý Online trénink 1 (DVD I), pokračuje Online tréninkem 2 (DVD II) 3A a 3B, pokračuje s Online tréninkem 6 (DVD VI) složitější tvary
 • Předškolák a školák
  zvládá Online trénink 1, 2 a 4 (DVD I a DVD II, DVD VI) pomalu a přidává Online trénink 5 (DVD V) - pohyby prstů - jemná motorika
 • Školák od 1.-2. třídy
  připojí Online trénink 3 (DVD III) - koordinace paží, rukou a dolních končetin
 • Školáci od 4.-5. třídy
  největšího výskytu vadného držení a skolióz připojí Online trénink 4 (DVD IV), kde zapojuje záda
 • Dospělí
  postupují podle svých možností a schopností

Každé dítě a každý dospělý má jiné pohybové dovednosti. Návrh věkového zvládání Online tréninků (DVD) je dané zkušeností, není však dogma, které se musí dodržet.

Nácvik je nutné přizpůsobit tempu vývoje. Dítě, které je pohybově nadané, může postupovat rychleji. Podpoří se tím sportovní i studijní výsledky.

Postup

 • Jednotlivé Online tréninky jsou členěné do sekvencí od jednoduchého, ke složitějšímu, od pomalého k rychlejšímu. Začínáme v pomalém tempu. Jakmile dosáhneme přesného provedení, postupujeme k další části. Krátké úseky se spojují.
 • V každém Online tréninku najdete v levé části MENU, pomocí kterého se snadno přesunete na Vámi požadované cvičení. Vpravo dole je návratové tlačítko.

Proč tvoříme skupiny tréninků

 • Člověk, lidské tělo, je celek. To je nutné respektovat.
 • Pohybový vývoj a koordinace pohybu postupně zrají, udržují se a zanikají.
 • Problém některé části těla se přenáší dál.

Výhody online tréninků oproti původním DVD

 • doživotní přístup k zakoupeným online tréninkům
 • nepotřebujete ve svém počítači DVD mechaniku
 • lze přehrávat i na tabletu či mobilu
 • k dostupnosti stačí pouze stabilní připojení k internetu
 • plánujeme bonusové materiály

Výzva

Trénujte svou paměť!
Zlepšujte své koordinační schopnosti!
Posilujte jednotlivé svalové partie!
BAVTE SE a ŽIJTE ŽIVOT NAPLNO!

Ceník a  popis tréninků

Online trénink 1
Je hlavně založen na střídavém pohybu paží. To znamená: procvičuje a učí rozlišovat, kdy má být jedna paže a ruka v činnosti, druhá zůstat v klidu. Nacvičuje i pravidelné střídání činnosti. Důležité je to na příklad při psaní. Jednou rukou píšeme, druhá paže se opírá o podložku. Nebo při jídle s příborem. Každá ruka má jinou práci. Příkladů by bylo více.
360 Kč
Online trénink 2
Procvičuje současnou činnost obou paží a rukou. Např. nesete tác s talířem plným polévky. Jestliže ho nedržíte oběma rukama symetricky, obsah tácku se sesype a vše rozlije. Použití pouze Online tréninku 1 (DVD I) nebo Online tréninku 2 (DVD II) neodpovídá komplexnosti pohybu.
360 Kč
Online trénink 3
Práce paží, která byla uvedena v souboru Online trénink 1 (DVD I) a Online trénink 2 (DVD II) se zde spojuje koordinačně s prací dolních končetin. Pohybově znamená větší náročnost, ale je životní nutností. Plazení a lezení je koordinační prvek od kojeneckého věku. Chůze proces završuje. Nejlépe se to vysvětluje na sportu. Atletika – (např. běh) střídavý pohyb paží i nohou. Skoky - skok do vody - skok na lyžích - souhlasné zapojení paží i nohou.
360 Kč
Online trénink 4
K výše zmíněné práci paží a nohou, (Online trénink 1, 2 a 3) se současnou stabilitou trupu přistupuje nácvik rotačního - dynamického - pohybu trupu. Tato část se jeví v současné počítačové době velmi významnou složkou. Sedavý způsob života, nesprávné a dlouhodobé sezení se odráží na problémech s páteří nejen u dětí, ale i u starší generace. Nese s sebou další návazné problémy - bolesti hlavy, bolesti kyčlí. Únavnost, vyčerpání a mnoho jiného.
360 Kč
Online trénink 5
Samostatná práce rukou - procvičování prstů ve všech polohách a způsobech činnosti naší ruky. Jsou hodně zmiňovány „velké a malé pohyby“. Zde jsou procvičovány „malé pohyby“, které navazují na „velké pohyby“, které byly na Online trénink 1 a 2 (DVD I a II), které už máte zažité.
360 Kč
Online trénink 6
Důležité pro uvědomění si směrů a tvarů, nácvik práce méně zdatné paže a ruky. Pro nácvik psaní u dětí je to pochopitelné, Ale zkušenosti ukazují, že v některých důležitých životních situací pomohou k návratu ztraceného - po mozkové mrtvici, oddálení problémů stáří apod. Každý člověk má jednu ruku šikovnější, než druhou. Běžně si to neuvědomí. Při držení PET lahve oběma rukama, učí „lepší“ ruka a paže tu „slabší“. Kromě toho při každém pohybu je současně stimulována stejná i druhostranná část mozku.
360 Kč

Ukázky cvičení

Ukázka z Online tréninku 1 a 2

(DVD I a II)

Ukázka z Online tréninku 3

(DVD III)

Ukázka z Online tréninku 4

(DVD IV)

Ukázka z Online tréninku 5

(DVD V)

Ukázka z Online tréninku 6

(DVD VI)