KALENDÁŘ PLÁNOVANÝCH AKCÍ

pořádaných MUDr. Kleplovou

Termíny a místo jednotlivých seminářů domlouvají posluchači přímo s MUDr. Kleplovou.

Přehled seminářů

Pohádkové cvičení

specializační prožitkový seminář
Cvičení na texty „pohádek“, které děti motivují k rozvíjení určitých dovedností a schopnosti Určeno pro: učitele MŠ a ZŠ, speciální pedagogy, asistenty pedagoga, pracovníky pedagogicko - psychologických poraden a další, které zajímá vývoj dětí
2700 Kč

DESATERO pro rozvoj dětí v MŠ

specializační prožitkový seminář
Deset zásad pro správný rozvoj dítěte, který je možný realizovat pohybem. Určeno pro: učitele MŠ a ZŠ, speciální pedagogy, asistenty pedagogy, pracovníky pedagogicko - psychologických poraden a další, které zajímá vývoj dětí
2700 Kč
pro budoucí rodiče a rodiče kojenců

Pro porodní asistentky, sestry pracující na novorozeneckých odděleních je cena ZDARMA
990 Kč (cena platí i pro pár)
pro lékaře jako rozšíření svých kompetencí v oblasti vývoje pohybu dětí

Kurz je praktickou formou předání know how MUDr. Kleplové
Cena na vyžádání

Přehled VIP seminářů

DÍTĚ JAKO CELEK I.

paže, ruka, grafomotorika
Navazující seminář, který rozvíjí znalosti a pochopení principů cvičení.
5000 Kč (Cena pro absolventy akreditovaných kurzů MŠMT: 4 500 Kč)

DÍTĚ JAKO CELEK II.

ruka, noha, koordinace
Pokračování kurzu I.
5 000 Kč Cena pro absolventy akreditovaných kurzů MŠMT: 4 500 Kč

TRÉNINK MOZKU

grafomotorika a koordinace pohybu
Seminář určený pro: rodiče a pedagogy
4500 Kč

KALENDÁŘ USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ

pořádaných MUDr. Kleplovou

Určeno: pro všechny zdravotnícké pracovníky, kteří ošetřují novorozence, pro dětské…
Určeno: pro všechny zdravotnícké pracovníky, kteří ošetřují novorozence, pro dětské…
Určeno: pro všechny zdravotnícké pracovníky, kteří ošetřují novorozence, pro dětské…