Cvičením k úspěchu - Osvěžení pro tělo i ducha

 

série videí na DVD

 • koordinační cvičení pro všechny věkové kategorie, rozvoj koncentrace a pamět
 • Soubor cvičení: postupné zapojení jednotlivých částí těla v různých osách a rovinách základem zůstává stále stejný, symetrický i asymetrický pohyb paží doplněný o pohyby dalších částí těla mozek dostává informace nejen z pohybových oblastí, ale i zrakem a sluchem
 • Výsledek: zlepšení paměti koncentrace pozornosti koordinačních schopností fyzické kondice

Ukázka z DVD I

CVIČENÍM K ÚSPĚCHU - DVD I

ramena - kolena

Autorka: MUDr. Věra  Kleplová
Klavírní doprovod: Jan Zimmel
Vydala: autorka
Prodej: autorka

Cena: 230,-Kč

DVD I

 1. část je zaměřena na pozornost, koncentraci, paměť (pouze v provedení  pohybu paží)
 2. část (pokračování) je na DVD II

DVD je možné objednat také telefonicky nebo emailem přímo u MUDr. Kleplové.

VOLEJTE: +420 606 691 028

Email: kleplova@pohybovestudio.cz

Ukázka z DVD II

CVIČENÍM K ÚSPĚCHU - DVD II

ramena - kolena

Autorka: MUDr. Věra  Kleplová
Klavírní doprovod: Jan Zimmel
Vydala: autorka
Prodej: autorka

Cena: 230,- Kč

DVD II

 • je 2.část pokračování z DVD I
 • zaměřeno na pozornost, koncentraci, paměť (pouze v provedení  pohybu paží)

DVD je možné objednat také telefonicky nebo emailem přímo u MUDr. Kleplové.

VOLEJTE: +420 606 691 028

Email: kleplova@pohybovestudio.cz

Ukázka z DVD III

CVIČENÍM K ÚSPĚCHU - DVD III

ramena - kolena - nohy

Autorka: MUDr. Věra  Kleplová
Klavírní doprovod: Jan Zimmel
Vydala: autorka
Prodej: autorka

Cena: 230,- Kč

DVD III

 • navazuje na DVD I a DVD II
 • složitější koordinace
 • k pohybu paží je přidán pohyb nohou
 • je zaměřeno na pohyb nohou, naučený pohyb paží se nemění
 • trup zatím stále zůstává ve vzpřímeném postavení bez vědomého, aktivního pohybu

DVD je možné objednat také telefonicky nebo emailem přímo u MUDr. Kleplové.

VOLEJTE: +420 606 691 028

Email: kleplova@pohybovestudio.cz

Ukázky z DVD IV

CVIČENÍM K ÚSPĚCHU - DVD IV

ramena - kolena - nohy - trup

Autorka: MUDr. Věra  Kleplová
Klavírní doprovod: Jan Zimmel
Vydalo: autorka
Prodej: autorka

Cena: 230,- Kč

DVD IV

 • navazuje na DVD I, II a III
 • zapojení trupu
 • ve stejném pohybovém schématu rukou, jako na DVD I a IIvedeme dotyk kolen loktem
 • přídavek na pobavení i posílení břicha – varianta v leže

 

 

 

DVD je možné objednat také telefonicky nebo emailem přímo u MUDr. Kleplové.

VOLEJTE: +420 606 691 028

Email: kleplova@pohybovestudio.cz

Ukázky z DVD V

Obsah:

 1. Úvod

 2. Co umí naše ruka

 3. Co ještě umí naše ruka

 4. Rozcvička

 5. Sestava

 6. Přídavek

 7. Sestava speciál

 8. Závěr

CVIČENÍM K ÚSPĚCHU - DVD V

ruce

Autorka: MUDr. Věra  Kleplová

Spolupracovala: Mgr. Jana Dvořáková
Klavírní doprovod: Jan Zimmel
Vydala: autorka
Prodej: autorka
 
Cena: 230,-Kč
 
DVD V – RUCE

Ruce umí mnoho pohybů, mají mnoho funkcí. Jsou výsadou člověka.

Pátá část  Cvičením k úspěchu je„třešinkou na dortu“ celého souboru. Protože v těle vše souvisí se vším je potřeba procvičovat všechny tělesné části, velké i malé pohyby.

Pro rychlé zapamatování jsou použity termíny např.“závory, „ klavírní ruka“ apod., které opticky připomínají určitý pohyb nebo tvar. Dalším důvodem použití těchto názvů je možnost rychlé nápovědy v sestavě.

Členění kapitol je řazené od jednoduchých pohybů k nejsložitější sestavě.

 

 

DVD je možné objednat také telefonicky nebo emailem přímo u MUDr. Kleplové.

VOLEJTE: +420 606 691 028

Email: kleplova@pohybovestudio.cz

NOVINKA

Ukázka z DVD VI

Obsah:

 1. Úvod

 2. Čáry horizontála, vertikála

 3. Diagonály

 4. Hvězdice

 5. Kříž

 6. Diagonála čtverec

 7. Souhrn

CVIČENÍM K ÚSPĚCHU - DVD VI

Tvary a grafomotorika

Autorka: MUDr. Věra  Kleplová

Spolupracovala: Mgr. Jana Dvořáková
Klavírní doprovod: Jan Zimmel
Vydala: autorka
Prodej: autorka
 
Cena: 230,-Kč
 
DVD VI – TVARY A GRAFOMOTORIKA
 

Poslední díl tohto cyklu!

 • Cvičení zvětšuje podněty pro rozvoj mozku orientací v prostoru a vnímáním tvarů.
 • Je určeno široké věkové škále - od dětí až po seniory.
 • Procvičováním daného souboru získáte pocit symetrie centra pohybu a osy těla.

Cvičíme s PET lahvemi. Proč?
Žádný člověk nemá své pohyby osově symetrické. Vždy je na jednu stranu „ levý“, i když je to třeba pravá. Uchopením lahve oběma rukama nutíme tu „levou“ ke zlepšení pohybu nejen jako paže, ale i v práci prstů ruky.

 • PET lahve mají různý tvar, takže ruka se musí přizpůsobit.
 • Navíc může PET lahev při naplnění tekutinou sloužit jako činka k posílení paže.
 • Cílením do určitého bodu cvičíme odhad vzdálenosti a přesné umístění.

A jak to souvisí s grafomotorikou?
Zkuste si pečlivě jako školáci napsat některá písmena z české psací abecedy. Najdete tam prvky - vertikála, horizontála, diagonála, kruh, nebo jeho část. Křížení a kombinace směrů jsou důležité pro koordinaci, která u psaného písma hraje významnou roli.
Není ani zanedbatelný fakt, že sedíte na židli a prací paží
v obou směrech nutíte tělo ke stabilizaci a koncentraci.

Přeji dobrou zábavu a úspěchy v pohybu.

DVD je možné objednat také telefonicky nebo emailem přímo u MUDr. Kleplové.

VOLEJTE: +420 606 691 028

Email: kleplova@pohybovestudio.cz