KALENDÁŘ PLÁNOVANÝCH AKCÍ

pořádaných MUDr. Kleplovou

Termíny a místo jednotlivých seminářů domlouvají posluchači přímo s MUDr. Kleplovou.

Přehled seminářů

Pohádkové cvičení

specializační prožitkový seminář
Vzdělávací program akreditován MŠMT pod Č.j,:  MSMT-32584/2020-2-785
2300 Kč

DESATERO pro rozvoj dětí v MŠ

specializační prožitkový seminář
Vzdělávací program akreditován MŠMT pod Č.j,: MSMT-32584/2020-2-785
2300 Kč
pro budoucí rodiče a rodiče kojenců

Pro porodní asistentky, sestry pracující na novorozeneckých odděleních je cena ZDARMA
990 Kč (cena platí i pro pár)
pro lékaře jako rozšíření svých kompetencí v oblasti vývoje pohybu dětí

kurz je formou předání know how MUDr. Kleplové
na vyžádání

Přehled VIP seminářů

DÍTĚ JAKO CELEK I.

paže, ruka, grafomotorika
Navazující seminář, který rozvíjí znalosti a pochopení principů cvičení.
5000 Kč (Cena pro absolventy akreditovaných kurzů MŠMT: 4 500 Kč)

DÍTĚ JAKO CELEK II.

ruka, noha, koordinace
Pokračování kurzu I.
5 000 Kč Cena pro absolventy akreditovaných kurzů MŠMT: 4 500 Kč

TRÉNINK MOZKU

grafomotorika a koordinace pohybu
Seminář určený pro: rodiče a pedagogy
4500 Kč

KALENDÁŘ USKUTEČNĚNÝCH AKCÍ

pořádaných MUDr. Kleplovou

Určeno: pro všechny zdravotnícké pracovníky, kteří ošetřují novorozence, pro dětské…
Určeno: pro všechny zdravotnícké pracovníky, kteří ošetřují novorozence, pro dětské…
Určeno: pro všechny zdravotnícké pracovníky, kteří ošetřují novorozence, pro dětské…
Určeno: pro všechny zdravotnícké pracovníky, kteří ošetřují novorozence, pro dětské…
Určeno: pro všechny zdravotnícké pracovníky, kteří ošetřují novorozence, pro dětské…
Určeno: pro všechny zdravotnícké pracovníky, kteří ošetřují novorozence, pro dětské…