Co se v mládí naučíš, ve škole jako když najdeš…

Význam správného vývoje dítěte pro úspěšnost ve škole

Období od narození do roku života je pro dítě velkou školou s intenzivní  výukou. Dítě se vyvíjí pohybově a v souladu s tím i psychicky a sociálně.

Známé jsou vývojové fáze-leh na zádech, pasení koníčků, přetáčení, plazení, lezení, nakračování, stoj, chůze. Vynechání některé z fází znamená nesoulad ve vývoji ve všech směrech. Toto kvantitativní hodnocení je orientační. Důležitější je kvalita vývoje jednotlivých fází. Při nácviku grafomotoriky jsou známé „ velké“ a „ malé“ pohyby, které se většinou soustřeďují na paže. Paže je ale součástí celého těla a proto je potřeba se věnovat celku.

V přednášce bude poukázáno na klíčové momenty vývoje kojence, které, pokud nejsou realizovány, znamenají  jisté problémy v předškolním a školním věku./vadné držení těla, hyperlordozu, kolena do X, ploché nohy, poruchu koncentrace pozornosti, poruchu koordinace, logopedické problémy, dys- problémy typu dyslexie, dysgrafie /

Návrat do pohybových  schémat  kojeneckého věku a jejich procvičování znamená odstraňování známých problémů předškolního a školního věku.