Cvičení, cvičení, cvičení

kojenci – předškolní – školáci

  • každé věkové období má své zvláštnosti

Cvičit? Necvičit? Rozhodně první varianta – cvičit.

Nejdůležitější je novorozenecký věk – do 1 měsíce.

V tomto období se mohou projevit i skryté nedostatky, které později vyústí v problém.

Slovy rodičů: má stále hlavu na jedné straně (predilekční držení hlavy), zaklání hlavu a prohýbá se dozadu (nesymetrické zapojení svalů),  je zkroucený (C skolióza). Vše se řeší až v pozdějším věku, kdy mozek si už nesprávný vývoj pohybu „pamatuje“ a velice těžce se to napravuje

Předškolní věk

Nedostatky kojeneckého věku se přenáší do neobratnosti, poruch chůze, „nohy do X“. plochých nohou.  A často je i neschopnosti udržování čistoty. Poruchy řeči.

Školní věk

Nástupem do školy se objeví problém nejen s obratností, ale i s grafomotorikou, poruchami čtení, řeči, vadným držením těla, skoliózou, poruchami chování.

Možná se to někomu může zdát jako „strašák“. Věřte, že není. Téměř 50 let praxe obvodního dětského lékaře mi dává oprávnění na tento nesprávný vývojový sled upozornit.

Proto výzva Cvičte, cvičte, cvičte, platí pro všechny věkové kategorie a pro novorozence  především.

Jak a co máte cvičit?  Podněty najdete v mých publikacích, uvedených na www.pohybovestudio.cz.