Příprava dítěte na budoucí povolání

KDY?

Při vstupu do školy?

Při ukončení základní školní docházky?

Překvapí vás, když řeknu – v kojeneckém věku. V tomto období se dítě učí nejen pohybu, ale i mnoha jiným dovednostem. Pohybuje  se způsobem, který je pro něj nejvhodnější, který ale nemusí být tím nejlepším. Upevňuje si návyky, které signalizují možné problémy ve školním věku, nebo i v dospělosti. Neplazí, neleze nebo leze přitažením za jednu ruku s jednou nohou  stále nataženou. Nebo do 6 týdnů se nenaučí ležet rovně apod. To jsou známky vyvíjející se neobratnosti a možných budoucích problémů ve škole. S tím pochopitelně souvisí i budoucí volba povolání. Je nuceno vybírat si povolání, kde mu daný problém nejméně vadí a tím je omezen ve svých zálibách. Řešení v pozdějším věku existuje, ale je složitější. Nejlepší radou je: pokud máte doma kojence,  kontrolujte jeho vývoj a nepodceňujte některé nesrovnalosti. Věta „ on z toho vyroste“, je velmi zrádná.