O seminářích

Víte že…..

Na tomto webu najdete specializační prožitkové semináře zaměřené na řešení problému ADHD pohybem a hrou.

Vzdělávací programy akreditovány MŠMT pod č.j.:  MSMT-21383/2017-1-962

Jako dětská lékařka vím, jaké problémy může způsobit nesprávný vývoj pohybu a pohyb samotný a to nejen po fyzické, ale i duševní stránce. Vím, jak rozpoznat i drobné odchylky. Diagnostika ale musí být vázána na odpověď-jak nesrovnalosti napravit, nebo jak dál rozvíjet skrytý potenciál. Na to mám praktickou odpověď z dlouhodobé práce trenéra dětí předškolních oddílů a školáků a současně i rehabilitačního lékaře.

Co semináře naučí?

Znát– jaký je správný vývoj pohybu a pohyb a souvislosti s psychikou

Vidět– kvalitu pohybu a jeho odchylky

Vědět– jak  a jakými prostředky je možné pohyb, koordinaci , psychiku rozvíjet a korigovat.

Jakým způsobem v praxi všechny složky spojit a s dětmi provádět.

 

Pro koho jsou semináře?

Pro všechny, kdo s dětmi aktivně pracují

Speciální pedagogy a pracovníky  Pedagogicko- psychologických poraden- uvedou jiný pohled na diagnostiku, poskytnou možnost poradit rodičům jak a kde podle doprovodných publikací cvičit

Učitelkám MŠ a ZŠ poskytnou  celkový pohled na děti a konkretní cvičení, které mohou provádět

Asistentkám pedagogů a dalším , kteří se starají o vývoj a rozvoj dětí ukáží, jak  vést hravou formou k harmonickému rozvoji.

Těším se na Vás. Děti jsou naše poklady.

MUDr Kleplová