Co „teď“,  aby nebylo „potom“

Pozvánka na 13. Kongres českých dětských lékařů a sester v Praze

Autorka prezentace – Co „teď“,  aby nebylo „potom“

MUDr. V. Kleplová, Pohybové studio MUDr. Kleplová, Oldřichov u Duchcova

Úvod:

Co je „teď“ ?

 • Co nejdříve diagnostikovat jemné odchylky v novorozeneckém věku

Co je „potom“?

 • Řešení důsledků těchto odchylek v předškolním a školním věku LMD/ADHD

Z dlouhodobé pediatrické praxe v terénu vím, že mnoho dětí je propouštěno z porodnice jako zdravých. Porod koncem pánevním, Apgar 10,10,10, komplikace porodu nejsou a přesto minimálně 20 procent novorozenců do 3 týdnů  začíná mít predilekční držení  hlavy, záklon hlavy, změny v ose těla. Zřetelně se to projeví ve 3 – 4 měsíci.  Teprve po zvýraznění a zviditelnění problému jsou děti odesílány na rehabilitaci. Bohužel je to pozdě. Problémy se zvýrazňují a fixují s věkem.  Další vývojové fáze (plazení, lezení) jsou opožděné, nebo nejsou vůbec,  nebo jsou v asymetrickém provedení (při plazení používá pouze jednu nohu, nebo přitahuje pouze jednou rukou). I když se stav zdánlivě upraví, následuje ono „potom“, tj. problémy s koordinací v předškolním a školním věku a další problémy. Takže nastupuje logoped, neurolog, ortoped, psycholog, někdy i psychiatr. Zvláštností těchto dětí je, že potřebují i alergologa. Jakmile se včas podchytí rozvoj prvních příznaků predilekce a asymetrie pohybu a včas se začne cvičit, školní problémy nejsou.

Cíl:

Informace o včasné možnosti odhalení drobných odchylek proveditelné v terénní praxi

Jaká je možnost diagnostiky?

Bodová cvičební metoda MUDr Kleplové®  

 • Principem této techniky je zapojení celého komplexu svalů z jednoho nebo více bodů.
 • Na dotyk v příslušném místě odpovídá tělo postupně pohybem celého těla.
 • Ze dvou symetricky uložených bodů (body pat a loktů),  lze  vyvodit základní výsledky, které upozorňují na budoucí problémy.

I. Body umístěné na zevní a vnitřní straně konce pat jsou základní.

Komplexní pohyb

U zdravého novorozence lehkým stiskem dojde reflexně k trojflexi kolen, kyčlí, hlezenních kloubů, („žabák“). Po krátké chvíli následuje pohyb paží směrem do středu těla k pupku, někdy až k dotyku prstů skrčených nožek.

Patologické varianty:

 1. pohyb jedné nožky se zpomaluje, nebo se nerozvine do typického „žabáka“

A/ Pohyb ruček je normální – problém v oblasti pohybu v kyčlích  Bývá to už při hodnocení vývoje kyčlí  ortopedem Ia. U těchto děti se predilekční držení vyvíjí  sekundárně jako reakce na omezený, nebo o nesprávný pohyb v oblasti kyčlí.

B/  nereaguje ani ruka- problém se přesouvá do neurologické problematiky. Pokud se včas necvičí, většinou se z těchto dětí tvoří skupina LMD. Matky těchto dětí často  později udávají „ nechce ležet na bříšku“  Dítě v poloze na břiše jednostranně zaklání hlavu, rotuje ramena na straně hledu.  Je dobré včas konzultovat neurologa

 1. Obě nohy nereagují

Bývá u nedonošených dětí nebo u frustní forem diparézy – V obou případech začít cvičit co nejdříve.

II. Body  na konci ohybu loktů

Zdravé dítě: paže se posouvají do středu těla k pupku a současně se krčí nohy do trojflexe „ žabáka“

Patologické varianty:

A/ Jedna z paží nereaguje. Dolní končetiny se krčí do trojflexe.

Bývá: u zlomeniny nebo i menšího poškození klíčku při porodu, frustní poruchy brachiální plexu

B/ Paže reaguje velmi rychle, přetáčí trup na bok a zaklání se hlava.  Dolní končetiny jsou bez reakce, nebo se  alespoň jedna napíná.

Signalizuje centrální problém.

U obou skupin ihned cvičit, konzultovat neurologa

Rozšíření diagnostiky lze ještě požitím dalších symetrických bodů ramen a kyčlí (body a reakce budou uvedeny na přednášce na videu)

Podmínkou úspěšnosti lékaře je:

 • Přesné uchopení – musí se „trefit“ do daných bodů Body jsou velmi malých rozměrů.
 • Netlačit
 • Vzniklý reflexní pohyb následovat

Pro lékaře v terénu, který má na starosti desítky kojenců, není problém si těchto několik bodů procvičit. Cvičení dělá mistra. Chce to pouze čas.

Výsledek:

 • zkvalitnění péče o pacienta
 • Zvětší se tím prestiž lékaře a spokojenost většiny rodičů

Závěr:

Odpadla by častá stížnost v otázce  „ A proč mi to neřekl/a dřív?“

http://www.pediatrie2018.cz/

 

 

 

 

 

 

 

,