Rytmus – hudba – koordinace – logopedie – ADHD

Pozvánka na 13. Kongres českých dětských lékařů a sester

Autorky prezentace – „Rytmus – hudba – koordinace – logopedie – ADHD“

MUDr. V. Kleplová, Pohybové studio MUDr Kleplová, 417 24 Oldřichov 192

Mgr. M. Dyčková, klinický logopoed nemocnice Blansko – Ambulance klinické logopedie

Úvod:

Počet diagnóz a tím i dětí s ADHD/LMD   podstatně stoupá. Základním rysem těchto dětí je porucha koordinace a nepravidelnost v rytmu činností a funkcí.

Platí to nejen o pohybu, ale i o řeči, písemném projevu a čtení.

To si uvědomují rodiče dětí v předškolním věku a při jejich nástupu do školy. Otázkou je, jak problém řešit.

Cíl:

  • Zlepšení rytmu činností i chování.
  • Systém jednoduchých pohybů ve spojení s hudbou, které při pravidelném cvičení podstatně zlepší celkový stav dítěte.
  • Systém  zrakového vnímání, sluchu pohybu zlepšuje koordinaci, koncentraci, paměť.
  • Systém je ověřen v praxi.

Výsledek:

Poskytnuté kazuistiky s výsledky

Závěr:

Hudba vhodně volená ve spojení s cíleným koordinačním cvičením, nenáročným na čas, podstatně zlepší problémy dětí s ADHD/LMD a přinese i uspokojení a radost rodičům.

Lékařům umožňuje rozšíření nabídky v řešení problémů jejich pacientů.

http://www.pediatrie2018.cz/

MUDr. V. Kleplová, tel.: 606 691 028, mail: kleplova@pohybovestudio.cz