NOVINKA – Cvičení k úspěchu DVD VI

NOVINKA pro všechny, kdo cvičí (nebo budou cvičit) podle DVD Cvičením k úspěchu – osvěžení pro tělo i ducha. Vychází poslední díl z tohoto cyklu:

Celostního programu – DVD VI – Tvary a grafomotorika

Člověk je celek. Proto je vytvořen již předcházející soubor tak, aby bylo možné propojit „velké“ pohyby paží (DVD I a II), „malé pohyby“ prstů (DVD V) a koordinovaně zapojit dolní končetiny (DVD III) a propojit s osou trupu (DVD IV). Vše je prováděné tak, aby byly zapojené obě mozkové hemisféry.

DVD VI – Tvary a grafomotorika – více o DVD >>

  • Cvičení zvětšuje podněty pro rozvoj mozku orientací v prostoru a vnímáním tvarů.
  • Je určeno široké věkové škále – od dětí až po seniory.
  • Procvičováním daného souboru získáte pocit symetrie centra pohybu a osy těla.

Klavírní doprovod umocňuje výsledky celého komplexu.

Cvičíme s PET lahvemi. Proč?

Žádný člověk nemá své pohyby osově symetrické. Vždy je na jednu stranu „ levý“, i když je to třeba pravá. Uchopením lahve oběma rukama nutíme tu „levou“ ke zlepšení pohybu nejen jako paže, ale i v práci prstů ruky.

  • PET lahve mají různý tvar, takže ruka se musí přizpůsobit.
  • Navíc může PET lahev při naplnění tekutinou sloužit jako činka k posílení paže.
  • Cílením do určitého bodu cvičíme odhad vzdálenosti a přesné umístění.

A jak to souvisí s grafomotorikou?

Zkuste si pečlivě jako školáci napsat některá písmena z české psací abecedy. Najdete tam prvky – vertikála, horizontála, diagonála, kruh, nebo jeho část. Křížení a kombinace směrů jsou důležité pro koordinaci, která u psaného písma hraje významnou roli.
Není ani zanedbatelný fakt, že sedíte na židli a prací paží
v obou směrech nutíte tělo ke stabilizaci a koncentraci.

Přeji dobrou zábavu a úspěchy v pohybu.