Připravuje se: Grafomotorika a koordinace

Grafomotorika a koordinace vzájemně úzce souvisí . Vztah se většinou zužuje na „malé pohyby“ a „velké pohyby“. Pozornosti ale uniká vnímání směrů v horizontální rovině (vpřed, vzad , stranou), vertikální směr (nahoře, dole) a vnímání plochy. Tyto všechny směry psaná písmena češtiny obsahují a všechny směry vyžadují jinou koordinaci pohybu.

Nácvik je prováděn v netradiční poloze tak, aby mozek nebyl zatěžován nadbytečnými úkony.

Necvičíme s tužkou, ale s PET lahví, která se může proměnit na některou z pohádkových postav.