Odklad školní docházky

Mnoho rodičů trápí odklad školní docházky jejich dítěte. Je mnoho důvodů k tomuto rozhodnutí. Většinou se udává porucha koordinace pohybu (je neobratné, často padá, špatně běhá, je nešikovné), logopedické problémy (špatná výslovnost, nemluví, neudrží pozornost) odbíhání od činnosti (činnost nedokončí, nesoustředí se na zadání úkolů). Jemných drobností, které matka pozoruje, může být ještě více.

Jak situaci řešit, aby bylo dítě na školu připravené?

Mám s tím mnoholeté zkušenosti. Mohu Vám nabídnout Celostní program vývoje MUDr. Kleplové, který tyto situace řeší. Pracuje s „přeskočenými“ nebo „zapomenutými“ fázemi vývoje v kojeneckém věku.

Má 3 části

  1. Správné zapojování svalových skupin („velké i malé pohyby“) technikou Bodová cvičební metoda MUDr. Kleplové.
  2. Jogging pro mozek „zapojování hemisfér“ procvičováním Cvičením k úspěchu – osvěžení pro tělo i ducha.
  3. Koordinační vývojové cviční s „netradičním náčiním“- podle publikace Cvičíme doma s tím, co doma máme.

Konzultace jsou individuální cca 1x měsíčně, rodiče cvičí s dětmi pravidelně doma.

    Systém je prověřen nejen výsledky, které uvádějí rodiče, ale i od pedagogů a klinických logopedů.

    Celý soubor nedostatků, který brání nástupu do školy je výsledkem dlouhodobého procesu. Proto ani žádané zlepšení nelze očekávat v krátké době. S nápravou je potřeba začít co nejdříve a dlouhodobě se jí věnovat.